Abonnement

Wenst u een abonnement te nemen op het tijdschrift Krakelingen, dan gelden volgende tarieven voor 2021:

€ 23 voor een volledig jaar of 4 nummers

€ 30 voor een steunend lid

€ 35  voor het buitenland.

Wie in de loop van het jaar een abonnement wil nemen, stuurt een mailtje naar olb@sintcatharinacollege.be en de principaal zal u graag het verschuldigde bedrag meedelen, afhankelijk van de nog te verschijnen nummers.