Verdienstelijke oud-leerlingen

ONTVINGEN DE EREPENNING VAN DE OUD-LEERLINGENBOND

01/05/1967   Jozef Sterck, oud-principaal (†)

01/05/1968   Venant Daubin, rector Mons, huisprelaat (†)

01/05/1968   Gerard Van der Schueren, oud-voorzitter, prof. KUL (†)

01/05/1968   Florent Lefebure, oud-ondervoorzitter (†)

01/05/1968   Pierre De Smet, oud-secretaris (†)

01/05/1968   Leonce Van Wijmeersch, directeur L.A. (†)

01/05/1971   Piet De Somer, rector KUL (†)

01/05/1977   Lode De Wilde, oud-voorzitter, prof.em. RUG (†)

01/05/1984   Flor Adriaens, oud-principaal (†)

01/05/1985   Paul Van den Berghe, bisschop van Antwerpen

01/05/1985   Adolf De Man, oud-leraar, kanunnik (†)

01/05/1986   Luk de Hovre, hulpbisschop em. Mechelen-Brussel (†)

01/05/1986   Herman Vanden Berghe, vice-rector KUL (†)

01/05/1989   André Van Oudenhove, procureur-generaal

01/05/1990   Paul Schaillee, oud-hoofdinspecteur, kanunnik (†)

01/05/1992   Albert De Koekelare, oud-voorzitter, advocaat-generaal (†)

01/05/1993   Wilfried Poelaert, oud-directeur L.A., ere-secretaris (†)

01/05/1998   Gerard Marchand, oud-bestuurslid (†)

01/05/2019   Gerard De Lange, ere-voorzitter

GEDENKSTEEN TER NAGEDACHTENIS VAN

01/05/1977   Frans Hemerijckx, dokter van de melaatsen

01/05/1986   Piet De Somer, rector KUL

01/05/1996   Arthur Vander Schueren, sociaal bezield arts

01/05/2008   Lieve De Leye, beschermengel van het patrimonium van het College

01/05/2010    Luk De Hovre, hulpbisschop van Mechelen-Brussel, Bisschop van Domnach Sechnaill